SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ


 
THỜI KHÓA BIỂU HỌC HÈ NĂM HỌC 2017 - 2018

THỜI KHÓA BIỂU HỌC HÈ NĂM HỌC 2017 - 2018

Trong thời gian hè, các lớp học học các buổi sáng, từ Thứ Hai đến thứ Sáu.

LỚP 12 (học từ 3/7/2017)

Thứ

Tiết

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

Hai

1

Toán

Vật lý

Văn

Tiếng Anh

Toán

2

Toán

Vật lý

Văn

Tiếng Anh

Toán

3

Tiếng Anh

Toán

Vật lý

Toán

Văn

4

Tiếng Anh

Toán

Vật lý

Toán

Văn

5

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Ba

1

Văn

Hóa

Tiếng Anh

Vật lý

Tiếng Anh

2

Văn

Hóa

Tiếng Anh

Vật lý

Tiếng Anh

3

Vật lý

Tiếng Anh

Hóa

Văn

Sử

4

Vật lý

Tiếng Anh

Hóa

Văn

Sử

5

         

1

Toán

Văn

Toán

Toán

Văn

2

Toán

Văn

Toán

Toán

Văn

3

Tiếng Anh

Toán

Văn

Tiếng Anh

Toán

4

Tiếng Anh

Toán

Văn

Tiếng Anh

Toán

5

         

Năm

1

Hóa

Vật lý

Vật lý

Văn

Vật lý

2

Hóa

Vật lý

Vật lý

Văn

Hóa

3

Văn

Tiếng Anh

Toán

Vật lý

Địa

4

Văn

Tiếng Anh

Toán

Hóa

Địa

5

         

Sáu

1

Toán

Văn

Toán

Tiếng Anh

Toán

2

Toán

Văn

Toán

Tiếng Anh

Toán

3

Vật lý

Toán

Tiếng Anh

Toán

Tiếng Anh

4

Vật lý

Toán

Tiếng Anh

Toán

Tiếng Anh

5

         
 

LỚP 11 (học từ 31/7/2017)

Thứ

Tiết

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

Hai

1

Toán

Văn

Vật lý

Văn

Toán

2

Toán

Văn

Vật lý

Văn

Toán

3

Tiếng Anh

Vật lý

Toán

Toán

Văn

4

Tiếng Anh

Vật lý

Toán

Toán

Văn

5

         

Ba

1

Toán

Tiếng Anh

Hóa

Tiếng Anh

Sử

2

Toán

Tiếng Anh

Hóa

Tiếng Anh

Sử

3

Vật lý

Hóa

Tiếng Anh

Toán

Tiếng Anh

4

Vật lý

Hóa

Tiếng Anh

Toán

Tiếng Anh

5

         

1

Vật lý

Toán

Văn

Tiếng Anh

Văn

2

Vật lý

Toán

Văn

Tiếng Anh

Văn

3

Văn

Văn

Toán

Toán

Toán

4

Văn

Văn

Toán

Toán

Toán

5

         

Năm

1

Tiếng Anh

Vật lý

Vật lý

Vật lý

Vật lý

2

Tiếng Anh

Vật lý

Vật lý

Hóa

Hóa

3

Hóa

Toán

Tiếng Anh

Văn

Địa

4

Hóa

Toán

Tiếng Anh

Văn

Địa

5

         

Sáu

1

Toán

Toán

Văn

Văn

Toán

2

Toán

Toán

Văn

Văn

Toán

3

Văn

Tiếng Anh

Toán

Vật lý

Tiếng Anh

4

Văn

Tiếng Anh

Toán

Hóa

Tiếng Anh

5

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

 

LỚP 10 (học từ 31/7/2017)

Đang cập nhật ...


Các tin khác
(12/07)
 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Công tác đoàn & Ngoại khoá    |    Câu lạc bộ    |    Tư vấn    |    Liên hệ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG VĂN CAN
Địa chỉ: Lô NT1 Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa - Cầu Giấy.
Điện thoại: (024).6294 5556
Email: c3luongvancan-hanoi@edu.vn     *     Website: www.thpt-luongvancan-hanoi.edu.vn