SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ


 
Vật lý

Họ và tên giảng viên

TS ĐẶNG ĐÌNH TỚI

THẦY MAI VĂN TÚC

THẦY NGUYỄN CÔNG TOẢN

CÔ NGUYỄN THỊ NGÁT

 

 

 

 

 
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Tin tức    |    Công tác đoàn & Ngoại khoá    |    Câu lạc bộ    |    Tư vấn    |    Liên hệ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG VĂN CAN
Địa chỉ: Lô NT1 Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa - Cầu Giấy.
Điện thoại: (024).6294 5556
Email: c3luongvancan-hanoi@edu.vn     *     Website: www.thpt-luongvancan-hanoi.edu.vn